Ordblindhed

(DYSLEKSI)

Ordblindhed defineres som vanskeligheder med at koble bogstav og lyd, og dette vil give barnet vanskeligheder med både at læse, skrive og stave.

Vanskelighederne skyldes primært, at det center i hjernen, hvor koblingen fra bogstavets visuelle udtryk (form) til sproglyde sker, ikke fungerer optimalt.  Årsagen til vanskelighederne kan ikke fjernes, men ved at træne forskellige strategier og bruge IT-værktøjer til at læse, skrive og stave, kan vanskelighederne minimeres væsentligt.

Det er vigtigt at være bevidst om, at det at være ordblind, ikke er lig med, at man har generelle indlæringsvanskeligheder. Det er derfor vigtigt, at man som ordblind lærer at arbejde ad lidt andre veje, der er mere farbare.

Via træning i brug af App´s, IT-programmer og andre særligt udviklede materialer, vil dit barn i langt højere grad, få mulighed for at være aktiv deltagende i de faglige aktiviteter i klassen og udvikle sig sammen med jævnaldrende.

At være ordblind har på ingen måde sammenhæng med at være ”dum”, men får barnet tilstrækkelige med nederlag i sin læring, resulterer det ofte i den følelse. Derfor er det særlig vigtigt med de rigtige metoder og læremidler ved ordblindhed, så barnet kan føle at det lykkes.

Brug af IT i læringen er på ingen måde ”snyd”.Det er tværtimod vigtige redskaber i og for ordblindes læring og udvikling.

Pin It on Pinterest