Jeg hedder Conny Fischer

og har i 25 år undervist børn, med behov for en særlig vinkel i deres læring.

Jeg har en læreruddannelse og en Pædagogisk Diplomuddannelse i ”Læsning og Skrivning”, suppleret med udviklingspsykologi og specialpædagogik.
Jeg kan derfor skrive testlærer og læsevejleder på mit CV.

Tidligere er jeg uddannet børnefysioterapeut og har ca 10 års erfaring omkring børn med motoriske- eller sanseintegrations vanskeligheder.  Herfra har jeg viden om, hvordan hjernen arbejder i forhold til læring, og hvilke andre veje, der er at gå, hvis barnet er særlig udfordret i eller noget blokerer for læringen.

Min interesse for at arbejde med børns læring er gennem årene kun blevet større og større.

At lære noget nyt kræver træning. Der er mange ting i forhold til træningen, der har betydning for, hvor hurtigt vi lærer en ny færdighed: Passer styr og sadel i højde, så jeg kan nå pedalerne og komme fremad. Er der i starten brug for støttehjul, så jeg ikke vælter og mister troen på, at jeg kan. Er det nødvendigt med en voksen i nærheden til at støtte og motivere mig til at fortsætte træningen. Er det så mørkt, at det er godt med lys på, så jeg kan finde vej. Er det for svært at holde balancen på grus, men bedre at cykle på asfalt. Lignende overvejelser er lige så vigtige i din faglige læring.

De sidste 15 år har jeg arbejdet som lærer, først i en specialklasse, hvor jeg har undervist i de fleste fag, samt arbejdet en del med børnenes motivation og troen på egne evner, og senest på en friskole, hvor jeg både har haft en del specialundervisning og været AKT-lærer.

Jeg har gennem årene afprøvet adskillige undervisningsmæssige og faglige indfaldsvinkler og metoder, og min erfaring er, at når vi finder frem til og får justeret på de rette ”skruer” for den enkelte, så vil barnet rykke sig op på næste trin i sin læring.

Derfor er en grundig vurdering, status og beskrivelse af barnets niveau, udfordringer og læringsstil, altid mit udgangspunkt for de undervisningsforløb jeg tilbyder.

Læringspaletten er fyldt med ”farver”, der kan anvendes og kombineres på mange forskellige måder.
Når vi anvender de rigtige ”farver” på den bedste måde for lige præcis dit barn, vil det begynde at tage fra i sin læring, udvikle sig og blive klar til næste trin i læringsprocessen.
Den proces vil og kan jeg sætte gang i med LÆRINGSRUM.

I forhold til læsning tager jeg afsæt i de systemer, der på dansk hedder ”Læseløftet”, samt “Det gode læseforløb”, hvor det er nemt hele tiden at følge med i, hvad næste trin i udviklingen er.

Pin It on Pinterest