Ordblindhed

(DYSLEKSI)

Ordblindhed defineres som vanskeligheder med at koble bogstav og lyd, og dette vil give barnet vanskeligheder med både at læse, skrive og stave.

Vanskelighederne skyldes primært, at det center i hjernen, hvor koblingen fra bogstavets visuelle udtryk (form) til sproglyde sker, ikke fungerer optimalt.  Årsagen til vanskelighederne kan ikke fjernes, men ved at træne forskellige strategier og bruge IT-værktøjer til at læse, skrive og stave, kan vanskelighederne minimeres væsentligt.

Brug af IT i læringen er på ingen måde ”snyd”. Det er tværtimod vigtige redskaber i og for ordblindes læring og udvikling.

Undervisning & Lektiehjælp

Oplever du, at dit barn:

  • er udfordret i sin læseudvikling, der måske aldrig rigtig er kommet i gang
  • har modstand på læse- og skrivelektier
  • har et lavt selvværd og svært ved at tro på, at det skal kunne lykkes
  • har svært ved at lære og huske bogstavernes form, navn eller lyd
  • måske endda er ked af at komme i skole

Hvis du genkender nogle af ovenstående punkter, kan det være godt givet ud at supplere undervisningen i skolen med et individuelt og intensivt læringsforløb. Og ofte er småjusteringer eller et kort individuelt forløb nok til at få vendt udviklingen i positiv retning.

Når et barn er udfordret i sin læring og føler, at det ikke får den hjælp, der er nødvendig for at følge med kammeraterne i den faglige udvikling, så påvirkes barnets trivsel. Det giver sig ofte udslag i et barn, der: · Ikke har lyst til at tage i skole · Modsætter sig lektielæsning · Bliver trist eller vred · Trækker sig fra samvær med kammeraterne.

Sansemotorik

Leg, rytmik, motorik og bevægelse er ikke kun vigtig at have fokus på, for at vores børn skal blive sunde og få gode motionsvaner, det er mindst ligeså vigtig for indlæring, hukommelse og motivation!

Med en bred vifte af stimulering, nøje tilpasset det enkelte barns behov og forudsætninger, vil mange udfordringer nu og senere i livet derfor kunne reduceres.

Børn med en god sansemotorik leger bedre, har det bedre fysisk, psykisk, socialt og bliver mindre ”forstyrret” i deres læring. Desværre er faktum, at mindst hvert sjette barn, der starter i skole, har en understimuleret sansemotorik.

Frontread Forløb

Bliv 50% bedre læser på 6-8 uger med Frontread App.

LÆRINGSRUM har lavet en samarbejdsaftale med Frontread og kan derfor tilbyde et unikt træningsforløb via en app, der både træner evnen til at læse hurtigere, mere målrettet og med bedre forståelse.

Dette trænes gennem øvelser for både øjne, hjerne og arbejdshukommelsen.

Pin It on Pinterest