Undervisning & Lektiehjælp

Oplever du, at dit barn:

  • er udfordret i sin læseudvikling, der måske aldrig rigtig er kommet i gang
  • har modstand på læse- og skrivelektier
  • har et lavt selvværd og svært ved at tro på, at det skal kunne lykkes
  • har svært ved at lære og huske bogstavernes form, navn eller lyd
  • måske endda er ked af at komme i skole

Hvis du genkender nogle af ovenstående punkter, kan det være godt givet ud at supplere undervisningen i skolen med et individuelt og intensivt læringsforløb. Og ofte er småjusteringer eller et kort individuelt forløb nok til at få vendt udviklingen i positiv retning.

Når et barn er udfordret i sin læring og føler, at det ikke får den hjælp, der er nødvendig for at følge med kammeraterne i den faglige udvikling, så påvirkes barnets trivsel. Det giver sig ofte udslag i et barn, der:
· Ikke har lyst til at tage i skole
· Modsætter sig lektielæsning
· Bliver trist eller vred
· Trækker sig fra samvær med kammeraterne.

Læringsrum tilbyder…

Vurdering af fagligt niveau

Før selve træningen kan sættes i gang, er det nødvendigt at lave en afdækning af dit barns faglige niveau i dansk / matematik.  Dette følges op af en skriftlig rapport og en tilbagemelding til forældre.
Der afsættes 1½ time hertil.                            600,- kr.

Individuel undervisning (én-til-én)

1 lektion (45 minutter)         450,- kr
Klippekort til 5 lektioner    2125,- kr
Klippekort til 10 lektioner  4000,- kr

Undervisningen kan foregå i mine lokaler, i lokalområdet eller i jeres hjem.

Effekten bliver naturligvis størst, hvis en af jer forældre deltager på sidelinjen, så I også hjemme kan skabe det Læringsrum, der er nødvendigt for, at jeres barn kommer videre i sin faglige læring.

Lektiehjælp

Klippekort til 10 gange lektiehjælp i mine lokaler  1500,- kr.

Jeg tilbyder åben lektiehjælps time 2 gange om ugen: Tirsdag 15.30-16.30 + torsdag 17-18
Det kommer til at foregå i Læringsrums lokaler, Kong Svends Plads 9b, kælderen.
Der kræves ingen tilmelding, så har man et klippekort kan man frit dukke op med sine materialer og få hjælp til lektierne.

Intensiv læsekursus - få boostet din læsning

På et læsekursus hos Læringsrum, vil der altid blive taget udgangspunkt i den enkelte elevs læsestandpunkt og læringsstil. For læsning er en individuel tilegnelse, og noget der skal ske i elevens helt eget tempo.

Derfor vil der også inden kurset blive lavet en læsetest, der gør mig i stand til at skræddersy forløbets indhold i forhold til elevens udfordringer. Kurset afsluttes med en individuel evalueringssamtale, der vil gøre jer forældre godt rustet til at arbejde videre med eleven derhjemme.

Undersøgelser viser, at et intensivt forløb giver de bedste resultater. Formålet er selvfølgelig at booste læsningen, men det er også vigtigt for mig, at eleverne i kursusforløbet får så mange succesoplevelser, at de fremadrettet tør tro på, at de kan selv og at de er gode nok.

Gode læsekompetencer får større og større betydning og er vigtige uanset, hvilken fremtid og uddannelse vi vælger. Derfor er det rigtig godt givet ud at hjælpe sit barn godt videre i sin læseudvikling, hvis der opstår udfordringer.

25 timer fordelt over 5 dage (mandag – fredag) i tidsrummet 8-13. Min 2 / max 4 deltagere.
Incl. forplejning, vurdering af fagligt standpunkt, materialer,
samt forslag til fremtidig læsetræning.                   6900,- kr.

Kontakt Læringsrum for mulige kursusdatoer.

1-dags kursus

5 timers boost i konkrete emner i tidsrummet 8-13 eller 13.30 til 18.30.
Emner kan fx være læseforståelse, 120 ord, matematik, eksamensforberedelse, grammatik, ordklasser.  Min 2 / max 4 deltagere.    1500,- kr

Foredrag

Jeg planlægger og afholder gerne foredrag om forskellige emner, fx Støt op om dit bars læsning, Skoleparathed, Læseforståelse, Sansemotorik, Kognitiv læring, Sådan skaber du ro i klassen.
Pris aftales efter emne og tidsforbrug  

Pin It on Pinterest