Bliv 50% bedre læser på 6-8 uger med Frontread App.

LÆRINGSRUM har lavet en samarbejdsaftale med Frontread og kan derfor tilbyde et unikt træningsforløb via en app, der både træner evnen til at læse hurtigere, mere målrettet og med bedre forståelse.
Dette trænes gennem øvelser for både øjne, hjerne og arbejdshukommelsen.

Man ved at dygtige læsere klarer sig bedre både i folkeskolen, i ungdomsuddannelserne og i de videregående uddannelser.

I en undersøgelse lavet af det Nationale Forskningscenter for Velfærd, konkluderer man at,

” jo bedre man læser som 15-årig, des mere sandsynligt er det, at man også er en god læser som 27-årig. Og jo bedre man læser, des mere sandsynligt er det, at man har taget en uddannelse i de mellemliggende år”.

Særligt på mellemtrinnet og i udskolingen er der en del, der mister læselysten og gejsten til fortsat at træne deres læsekompetencer. Læsning er dog en færdighed, der skal vedligeholdes og stimuleres, så for den målgruppe er det ekstra vigtigt, at der arbejdes med at fastholde den positive udvikling af læsekompetencer.

For at blive en dygtig og effektiv læser kræver det, at man arbejder med såvel forståelse som hastighed, og her kan dit barn eller du selv komme i gang med arbejde med et nyt spændende program, der på en sjov måde træner at læse både hurtigere og mere målrettet.

Det samlede forløb varer 6-8 uger, men ret hurtigt vil du blive en mærkbar bedre læser. Det betyder ikke så meget, på hvilket niveau man begynder, for programmet ”skræddersyes” efter den enkeltes læsestandpunkt. Derfor er det også et program, der med fordel kan bruges i forhold til ordblindhed og andre læseudfordringer.
Målgruppen er børn fra 3. klasse og op, unge og voksne.

FrontReads unikke løsning til læsetræning er udviklet på baggrund af mange års erfaring med at øge læsehastigheden ved hjælp af træning i specifikke teknikker. Den digitale løsning anvender metoder og pædagogik, der er skabt fra studier og forskning om læsning og læring.

For at blive en hurtigere og mere bevidst læser trænes:

  • Øjnenes muskler og bevægelser
  • Hurtigere fikseringer
  • Bredere synsfelt – flere ord ad gangen, der danner meningshelheder
  • Styrkelse af arbejdshukommelsen og dermed koncentrationen
  • Hurtigere læseflow
Hermed øges din læsehastighed og tekstforståelse, du får en øget bevidsthed på læseprocessen, og du bliver en bedre faglig og skønlitterær læser, uanset om du læser på papir eller på skærm, og uanset hvilket sprog du læser på.

Resultatet af træningen er, at du forstår og husker mere, af det du læser, at du bliver bedre til at sortere i informationsstrømmen, og at du tilegner dig nye og bedre læsestrategier, så du kommer mere effektivt gennem din faglige og skønlitterære læsning. Når du først har lært at bruge de nye teknikker, vil du opdage, at det bliver sjovere, hurtigere og lettere at læse på både papir og skærm.

Læringsrum tilbyder et Frontread forløb, der består af:

  • Afdækning af nuværende læseniveau
  • Installation af App med personlig adgangskode
  • Grundig information om teorien bag Frontread og forevisning af App´ens opbygning og områder
  • Træning med mig på ”sidelinjen”, de første to-tre gange
  • Jeg kan følge med i dit træningsforløb og vil i hele forløbet løbende vejlede omkring evt. justeringer, så vi hele tiden sikrer bedst muligt udbytte af træningen
Pris: 1500,- kr for forløbet + 400,- kr for App (personlig og kan bruges igen og igen)

Er du blevet nysgerrig og har du yderligere spørgsmål til forløbet, så kontakt mig helt uforpligtende kontakt@laeringsrum.dk eller på telefonnr. 23461002

Pin It on Pinterest